IT Project Manager (Marketing)

Eurasia Drilling Companyİstanbulzorluproject manager
General Qualifications

We are looking for a colleague who will work as "IT Project Manager" in Zorlu Holding Information Technology Group Presidency.

Graduates of the universities preferably in Computer Engineering, Industrial Engineering,
Human relationships have strong, effective verbal and written communication skills,
Being team-oriented and able to adapt to the dynamic nature of our company,
Strong communication, organization, time management competence,
English speaking,
Completed military service for male candidates,
Has a driver's license and is actively driving.

Job Description

Bilgi Teknolojileri yönetiminin stratejileirne uygun olarak projelerin yönetimiini desteklemek,
Proje tasarım ve gerçekleştirme aşamalarında anahtar ile ile danışmanlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak,
Sistemlerin iş süreklilik ihtiyaçlarına göre gerekli planlama, izleme, yönetim, problem çözme ve koordinasyon aktivitelerine destek olmak,
Bilgi işlem dizaynı / bilgi sistemleri tasarlamak, bilgi sistemleri tasarlamak,
Sistemler ve işlemler arası entegrasyon noktaları belirlemek, entegrasyonun kurulması ve devamlılığının sağlanmasında aktif rol almak,
Pazarlama-Satış alanında çözüm üretmek, oluşturulan yazılımlar ile ilgili iş kolları desteklemek,
İş sürekliliğini sağlamak, araştırma geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak, yeni teknolojileri takip etmek,
Proje analiz safhasında teknik ekiplerle sistem mimarisi ve tasarım çalışmalarını yürütmek, uygulama safhasında test ve denetim süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak,
Proje ekibi ile birlikte olası çözüm mimarisi alternatiflerinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak, projelerin planları doğrultusunda ilerleyişini takip etmek.