Dilek Özdemir
4 years ago - 1 Minute, 53 Seconds

The Common Holiday of the Turkish World: Nevruz

Kuşkusuz, "baharın gelmesi", doğanın kucağında yaşayan ve dünyayı "ana dünya" olarak niteleyen Türklerin düşünce yapısında önemli bir yere sahip olacaktır.

Nevruz, kuzeyden güneye, batıdan Türk dünyasının doğusuna kadar uzanan geniş coğrafi toplulukların çoğuyla geniş çapta kutlanan bir bahar festivalidir. Tüm festivallerin dini veya ulusal bir inançtan, toplumun ortak bir anısından, geleneklerinden, duygularından, doğayı etkileyen olaylardan kaynaklandığına inanılmaktadır.

The Common Holiday of the Turkish World: Nevruz


Bu bayram, İslam'ı kabul eden ilk Müslüman kökenli göçmen Türk topluluğuydu;
İslamla çelişmeyen geleneklerden biri olarak sürgün avcılığı, oyuncak, şölen vb. Olaylar, tarihlerini belirleyemediğimiz dönemlerden kalma. Neden, neden sorulmadan attan oğula nasıl geçileceği gibi sorular. Gelenekler, milletin bu özelliği ile bağlarını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bugün, bu gelişimin bir kutlama ...

Nevruz geleneği; Ne Sünnizm, ne Alevilik, ne Bektaşilik, ne de doğumla doğrudan bağlantı, İslam'ın ötesine geçen bir gelenektir. Bu bir din veya mezhep şöleni değil. Bu nedenle, bir ayrılık unsuru olarak sömürülen, etnik bir köken adına bir din adına, bir mezhepten ayrılma unsuru olarak sunulmaya çalışmak yanlış olur.

The Common Holiday of the Turkish World: Nevruz


1990 yılında bağımsızlığını ilan eden Cumhuriyetlerde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'ndaki Tataristan, 21 Mart Ergenekon / Nevruz Günü'nü “Milli Gün” ilan etti.
1991 yılında, ortak bir gün olarak resmi tatil yapmadan Türk Dünyası ile birlikte Türkiye'de bir tatil ilan edildi.

Nevruz; Türk halkını birbirine bağlayan ataların atalarının ruhunu yakıp kül dağlarını Ergenekon'dan eriten bir ateş. Yangın, binlerce yıl boyunca solmadan yandı ve gelecekte ortak kıvılcımları ateşleyerek "ortak kültür ocağı" nda binlerce ruh ısındı. Avrasya'nın, Türk dünyasının Nevruz güllerinin geleceğine dair umutlar var.

The Common Holiday of the Turkish World: Nevruz


Nevruz'un Türk Dünyasındaki İsimleri Doğanın birliğini kutlayan Nevruz (Yeni Gün) festivallerinin ve Türk dünyasında farklı isimlerle günümüze ulaşan ulusal uyanışın şu isimlerle kutlandığı bilinmektedir:

Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-ı Nevruz, Sultan-ı Navrız, Navrez Nevris, Naorus, Novroz, Navrıs Oyıx, Nevruz Norus, Ulustin Ulu, Küni, Ulusun Ulu Kün, Ergenekon, Bozkurt, Çağan Babu Marta, Furlik Marta, İlkyaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Nevruz, Dokuz Mart, Mereke, Meyram, Nartukan, Nartavan, Isıakh Tatili, Altay Ködürgeni, Bahar Bayramı, Yörük Bayramı, Mevris